A.D. za proizvodnju i remont
Šabačkih Đaka bb, 76300 Bijeljina
Republika Srpska, BiH
Izaberite jezik:
  
PVD prevlake

PLAZMA DEPOZICIJA ZAŠTITNIH PREVLAKA FIZIČKIM METODAMA
IZ PARNE FAZE (PVD)

SISTEM ZA DEPOZICIJU LUČNIM ISPARIVAČIMA

       Kod PVD procesa karakteristično je da se depozicija materijala vrši atom po atom, putem kondezacije iz stanja gasne plazme i prelaska u čvrsto stanje - formiranje prevlake na površini radnog komada. Karakteristike električnog luka, sužavanja plazma kolone koja je u kontaktu sa elektrodom pražnjenja , odnosno formiranje oblasti izuzetno velike gustine struje na površini katode koja se naziva katodni spot, koriste se u procesu plazma depozicije zaštitnih prevlaka. U oblasti katodnog spota dolazi do direktnog isparavanja materijala bez topljenja, jer se vrši samo lokalno zagrevanje i brzo kretanje jednog ili više spotova po površini elektrode. Dobre osobine lučnih isparivača jsu velika brzina depozicije, jednostavna konstrukcija i visoki stepen jonizacije čestica u lučnoj plazmi ( do 50% ). Zbog ovih osobina moguće je deponovati kvalitetne prevlake sa veoma dobrom adhezijom, na podlogama od različitih materijala. Homogenost depozicije na uzorcima kompleksne prostorne geometrije postignuta je postavljanjem više lučnih izvora na različitim mestima, unutar komore za depoziciju i visokim stepenom jonizacije pare metala i gasa u kontaktu sa površinom uzorka.

 

Tip uređaja:  VPT-12M

Primena sistema za depoziciju lučnim isparivačima:

◦ nanošenje termo-zaštitnih prevlaka ( thermal barrier coatings, M-Cr-Al-X prevlake ) na lopatice rotora
  turbine mlaznih motora i stacionarnih gasnih turbina, izloženih temperaturama 1600 ˚C;
◦ nanošenje tvrdih prevlaka na rezne alate;
◦ nanošenje dekorativnih prevlaka.

  

 

Imenovan VD direktora "Orao" AD Bijeljina 28.01.2019 12:25
U „Orao“ AD Bijeljina došlo je do promjene na poziciji lica koje je ovlašteno za poslovno zastupanje kom Detaljnije...
"Orao" AD na drugom samitu vazduhoplovstva zemalja Jugoistočne Evrope SEAS 2018 15.03.2018 13:38
Samit SEAS 2018 bio je izvanredna prilika da se svi vazduhoplovno orjentisani subjekti iz regiona Jugoistočne Detaljnije...
Obilježena 73. godina postojanja društva 31.10.2017 08:32
"ORAO" AD Bijeljina je obilježio, ujedno i proslavio 73. postojanja društva. Detaljnije...
prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/206_IMG_0602.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/183_04 DSCF0871 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/182_03 DSCF0863 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/181_02 DSCF0601 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/180_01 DSCF0790 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/179_DSCF0657 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/178_DSCF0659 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/177_P2070260 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/176_DSCF0663 obr web.JPG
Lokalno vrijeme
18:09:26 h