A.D. za proizvodnju i remont
Šabačkih Đaka bb, 76300 Bijeljina
Republika Srpska, BiH
Izaberite jezik:
  
Galvanizacija

     

Novi objekat za reparacione tehnologije

Galvansko-hemijska zaštita važna je tehnološka karika u lancu aktivnosti remonta turbomlaznih motora i upravo zato je kao organizaciona cjelina sve do današnjih dana bila dio radne jedinice remont. Investicionim ciklusom započetim polovinom 2011. godine, pružila se prilika da ORAO prvi put poslije 1996. godine ima zaokružen remontno-proizvodni proces na lokaciji u Bijeljini. Prvi veliki infrastrukturni i industrijski projekat realizovan nakon podizanja proizvodnih i remontnih hala i poslovnih objekata na sadašnjoj lokaciji u vremenu 1996-2000. godine upravo je objekat za reparacione tehnologije u koji je smještena potpuno nova galvanizacija koja se sastoji od 7 nezavisnih linija. 

   

Galvanske linije

Linijama su obuhvaćeni sljedeći tehnološki procesi:

 1. mehanizovana linija eloksiranja i hromatizacije (eleksiranje u sumpornoj ili hromnoj kiselini, tvrdo eloksiranje, siliranje u K2Cr2O7 ili u toploj vodi, hromatizacija legura na bazi Mg i Al),
 2. mehanizovana linija cink-kadmijum (cinkovanje, kadmijumiziranje i pasivizacije: plava, žuta, zelena ili crna),
 3. mehanizovana linija niklovanja (Watt-ov nikl, sulfamatni nikl i film nikla),
 4. mehanizovana linija tvrdog hroma,
 5. mehanizovana linija srebro-bakar (srebrenje, bakarisanje, pasivizacija Ag u rastvoru Na2Cr2O7),
 6. ručna linija (ostali postupci: pasivizacija Fe, hemijsko niklovanje, skidanje Ag, skidanje Cu),
 7. mehanizovana linija fosfatiranja i bruniranja (bruniranje, fosfatiranje: Mn-fosfat).

Praćenje i kontrola parametara procesa korištenjem računara i namjenskih aplikacija

Pored navedenog važno je napomenuti da je tehnološka cjelina opremljena:

 • postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda,
 • uređajem za prečišćavanje otpadnog vazduha.

   

Savremena tehnološka rješenja za prečišćavanje otpadnih voda i vazduha

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sastoji se iz sljedećih funkcionalnih jedinica:

 • za svaku galvansku liniju posebna kružna postrojenja sa jonskim izmjenjivačima za ispirne vode (linije: Zn-Cd, Cu–Ag, ručna, eloksiranja i hromatizacije, te bruniranja i fosfatiranja),
 • sabirnik koncentrata,
 • šaržna obrada CN/Cd i ostalih koncentrata,
 • filtriranje mulja,
 • selektivno čišćenje teških metala, Cd,
 • konačna neutralizacija i konačna kontrola pH.

Uzorci na kojima je izvršena anodna oksidacija dijelova od Al legura

        Zahtjevi tržišta u regionu posebno su bili poslovno interesantni tako da je ORAO uvijek nudio usluge galvansko-hemijske zaštite i za programe koji nisu isključivo vazduhoplovni. Posebno su tražene usluge bruniranja, fosfatiranja, srebenja, tvrdog hromiranja i anodne oksidacije legura aluminijuma.

     

Kadmijumiziranje, hromatizacija kućišta od legure magnezijuma i srebrenje spojničkih ožljebljenja na vratilima u procesu remonta turbomlaznih motora VIPER

 

Anodna oksidacija dijelova od Al legura (eloksiranje) u natural i crnoj boji

Kompletnu specifikaciju prevlaka koje se mogu postaviti u našim kapacitetima možete vidjeti ovdje.

Ukoliko imate potrebu za galvansko hemijskom zaštitom dijelova zahtjev sa prilozima (tehnički crtež, standard koji tretira zahtijevanu prevlaku i njen kvalitet) nam možete poslati na naše kontakte, elektronskim putem na email: marketing@orao.aero ili putem faksa: +387 55 202 007.

Za slučaj da imate bilo kakvu dilemu u pogledu mogućnosti, ograničenja ili bilo čega drugog, možete poslati kratak upit preko našeg kontakt obrasca - ovdje.

 

Imenovan VD direktora "Orao" AD Bijeljina 28.01.2019 12:25
U „Orao“ AD Bijeljina došlo je do promjene na poziciji lica koje je ovlašteno za poslovno zastupanje kom Detaljnije...
"Orao" AD na drugom samitu vazduhoplovstva zemalja Jugoistočne Evrope SEAS 2018 15.03.2018 13:38
Samit SEAS 2018 bio je izvanredna prilika da se svi vazduhoplovno orjentisani subjekti iz regiona Jugoistočne Detaljnije...
Obilježena 73. godina postojanja društva 31.10.2017 08:32
"ORAO" AD Bijeljina je obilježio, ujedno i proslavio 73. postojanja društva. Detaljnije...
prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/206_IMG_0602.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/183_04 DSCF0871 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/182_03 DSCF0863 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/181_02 DSCF0601 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/180_01 DSCF0790 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/179_DSCF0657 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/178_DSCF0659 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/177_P2070260 obr web.JPG prikaz.php?op=galdesno&slika=fotogalerie/176_DSCF0663 obr web.JPG
Lokalno vrijeme
19:24:14 h