Obrazac za cijenu ponude za Javni poziv za prodaju vozila

Preuzmi

Obrazac za prijavu za Javni poziv za prodaju vozila

Preuzmi

Javni poziv za prodaju rashodovanih vozila

Preuzmi

SRPS ISO 45001 2018

Preuzmi

QUALITY POLICY

Preuzmi

POLITIKA KVALITETA

Preuzmi

PLAN KVALITETA ZAHTEVI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA ISPORUČILACA

Preuzmi

QUALITY PLAN QUALITY REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS

Preuzmi