Javni poziv za prodaju rashodovanih vozila

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora AD "ORAO" o prodaji starih motornih vozila i imenovanjem komisije za prodaju br. 042/57-23/22 od 01.07.2022, AD "ORAO" objavljuje Javni poziv za prodaju rashodovanih vozila. 

Javni poziv, u kome su definisani predmet prodaje i uslovi prodaje, kao i obrasce za prijavu i cijenu, možete preuzeti  u download sekciji (orao.aero/download) ili klikom na sljedeće linkove:

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 22.07.2022. godine do 14:30h. 

Motorna vozila se mogu pogledati svaki radni dan u vremenu od 7:30 - 14:30h od dana objavljivanja ovog javnog poziva u dogovoru sa ovlašćenim službenikom AD "ORAO". 

CONTACT US

CONTACT US

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero