Unapređenje kvaliteta

Seminar na temu Upoznavanje najvišeg rukovodstva sa standardom EN 9100:2018 Sistemi menadžmenta kvaliteta - zahtjevi za vazduhoplovstvo, svemirske i odbrambene tehnologije, održan je 11.04.2023. godine u prostorijama kompanije "Orao" a.d. Bijeljina. Ovaj seminar je predstavljao izuzetnu priliku za unapređenje kvaliteta rada u oblasti proizvodnje i remonta turbomlaznih motora, koja je glavna djelatnost kompanije "Orao" a.d. Bijeljina.

Na seminaru su predavanja održali renomirani stručnjaci u ovoj oblasti, profesor dr Nikola Vujanović i Ljubomir Petrović, dipl. inž. Oni su bili zaduženi za vođenje seminara, te su učesnicima predstavili glavne zahtjeve standarda, kao i kurs za interne provjerivače prema standardu SRPS EN 9100.

Učesnici seminara su imali priliku čuti detaljne informacije o tome kako standard EN 9100 može pomoći u unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga, smanjenju rizika i povećanju efikasnosti procesa u vazduhoplovnoj, svemirskoj i odbrambenoj industriji. Takođe, učesnici su imali priliku postavljati pitanja i razmijeniti iskustva sa predavačima.

Nakon seminara, najviše rukovodstvo kompanije "Orao" a.d. Bijeljina ostavilo je pozitivan utisak o standardu EN 9100 i zahvalilo se predavačima na korisnim informacijama.

Kompanija "Orao" a.d. Bijeljina je prepoznala značaj kontinuiranog ulaganja u svoje zaposlene i primjene najnovijih standarda i praksi u cilju unapređenja kvaliteta svojih proizvoda i usluga. Ovaj seminar je pokazao da je kompanija "Orao" a.d. Bijeljina lider u oblasti proizvodnje i remonta turbomlaznih motora, a uz primjenu najnovijih standarda i praksi, kao i ulaganje u zaposlene, nastavlja da bude pouzdan partner svojim klijentima u vazduhoplovnoj, svemirskoj i odbrambenoj industriji.

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero