Nastavlja se saradnja sa Ratnim vazduhoplovstvom Indije

Dana 08.03.2021. godine vojni ataše Republike Indije, pukovnik Anupam Ashish, posjetio je preduzeće „Orao“ a.d. Cilj posjete bila je provjera sposobnosti da “Orao” a. d. isporučuje proizvode i vrši usluge u skladu sa specifičnim zahtjevima Ratnog vazduhoplovstva Indije.  

Nakon posjete potvrđena je efikasnost sistema menadžmenta, odnosno „Orao“ a.d. je ispunilo sve zahtjeve i potrebe kupca. S tim u vezi, nastavlja se uspješna saradnja i u narednom periodu „Orao“ a.d. će biti odobreni isporučilac za Ratno vazduhoplovstvo Indije. 

“Orao” a. d. svojim kupcima obezbedjuje pouzdanost, koja podrazumijeva prije svega kvalitet u skladu sa zahtjevima kupaca i isporuku na vrijeme. Fokus na kvalitet konkretnog proizvoda i kvalitet konkretnog procesa u kome je on proizveden za nas je uvijek na prvom mjestu. Ovo može biti postignuto samo uz održavanje, dosljedno primjenjivanje i kontinuirano unapređenje sistema upravljanja kvalitetom. ”Orao” a. d. je sertifikovana organizacija prema zahtjevima EN 9100 i ISO 9001, od BVC London, što nam omogućava konkurentnost na svjetskim vazduhoplovnim tržištima.  Vazduhoplovstvo Indije je naš strateški važan kupac i osiguranje nastavka saradnje na postojećim poslovima i ulazak na tržište Indije na novim poslovima je od neprocenjivog značaja za dalji razvoj preduzeća”, izjavio je v.d. direktora Mladen Stojanović.

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero