Eksterna obuka iz oblasti ljudskih faktora prema zahtjevima PART 145

Dana 4. aprila 2023. godine, „Orao” a.d. je sproveo eksternu obuku iz oblasti ljudskih faktora u cilju unapređenja QMS-a u skladu sa zahtjevima PART 145 (145.A.30 i 145.A.35).

Ova obuka je izuzetno važna za unapređenje QMS-a „Orao” a.d. jer naglašava značaj ljudskih faktora u avio-industriji. Obuka se fokusirala na razvoj sposobnosti zaposlenih da prepoznaju i upravljaju faktorima koji mogu da utiču na njihovo ponašanje i performanse, kako bi se smanjio rizik od nezgoda i poboljšao kvalitet rada.

Obuka je bila podijeljena u dva dijela. Inicijalna obuka je bila namijenjena zaposlenima koji su prvi put slušali ovu obuku, dok je ponavljajuća obuka bila namijenjena zaposlenima koji su je već ranije pohađali. Od ovog koraka se očekuje da će povećati bezbijednost i efikasnost poslovanja „Orao” a.d.

Pored navedenog, obuka je takođe obuhvatila teme kao što su efektivna komunikacija, upravljanje stresom, donošenje odluka i upravljanje vremenom.

„Orao” a.d. je kompanija koja se bavi proizvodnjom i remontom turbomlaznih motora, a ovaj korak je u skladu sa ciljem da se održi visok standard kvaliteta u svim aspektima poslovanja. Kao vodeći stručnjak u oblasti vazduhoplovstva, profesor Rade Savić je pružio zaposlenima vrhunsku obuku i uputio ih na najbolje prakse u industriji.

Ovaj korak će pomoći kompaniji „Orao” a.d. da ostane uspješna u vazduhoplovnoj industriji, dok istovremeno obezbeđuje bezbijednost svojih zaposlenih i korisnika usluga kompanije.

„Orao” a.d. je prepoznao da konstantna edukacija zaposlenih igra ključnu ulogu u održavanju visokog nivoa kvaliteta i unapređenju svih aspekata poslovanja. Ulaganje u znanje zaposlenih je jedan od najvažnijih aspekata njihove strategije i ova obuka iz oblasti ljudskih faktora predstavlja samo jedan primjer ovog napora.

Osim ove obuke, „Orao“ a.d. redovno organizuje i druge treninge i obuke kako bi se osiguralo da zaposleni imaju potrebna znanja i vještine da obavljaju svoje zadatke na najbolji mogući način. Ulaganje u znanje zaposlenih takođe ima pozitivan efekat na motivaciju i lojalnost zaposlenih, što dovodi do veće produktivnosti i boljeg rezultata poslovanja.

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero