Uspješno obavljena resertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta

U periodu od 17-18.11.2020. godine od strane Vojne kontrole kvaliteta (VKK) Ministarstva odbrane Republike Srbije izvršena je nadzorna provjera sistema menadžmenta kvaliteta u “Orao” a.d. Oblast provjere bio je remont turbomlaznih motora, razvoj i proizvodnja rezervnih dijelova za turbomlazne motore.

 

Tokom resertifikacije, provjeravani su svi procesi “ORAO” a. d Bijeljina, efektivnost i efikasnost procesa, usklađenost sa zahtjevima standarda, zakonskom regulativom, kao i sa dokumentovanim procedurama i radnim uputstvima koje zahtevaju standardi.

Zaključak je da “ORAO” a.d. Bijeljina radi na kontinuiranim poboljšanjima efektivnosti sistema kvaliteta koristeći politiku i ciljeve, uz redovno preispitivanje sistema od strane rukovodstva.

Ovom nadzornom proverom potvrđeno je da sistem menadžmenta kvalitetom funkcioniše u skladu sa dokumentovanim procedurama, zahtjevima propisanim zakonskom regulativom i zahtjevima standarda. S tim u vezi, izvršena je resertifikacija:

  • Sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda SORS 9000/14
  • Sistema menadžmenta kvalitetom prema zahjevima standarda SRPS ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
  • Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu prema zahtjevima standard SRPS OHSAS 18001:2008 (OHSAS 18001: 2007)
  • Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtjevima standard SRPS ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero