Elektro-eroziona obrada

Elektro-eroziona obrada

Elektroeroziona obrada (Electric discharge machining – EDM) predstavlja nekonvencionalnu metodu obrade. EDM proces, posebno u kombinaciji sa klasičnim metodama, je najefikasniji u obradi materijala i dijelova koje je vrlo teško ili nemoguće obraditi na klasičnim konvecionalnim obradnim sistemima. Obrada elektroerozijom podrazumjeva skidanje i odnošenje materijala zasnivano na termičkom i mehaničkom dejstvu impulsa električnog pražnjenja usmjerenog na predmet koji se nalazi u tečnoj sredini.

U procesu proizvodnje alata i dijelova koristi se:

  • Elektroerozija žicom na mašini Charmilles Robofil 200 i
  • Elektroerozija potapanjem (sinkovanjem) na mašini Agie Charmilles FORM 30.

Operacije pri elektroerozionoj obradi podrazumjevaju:

Bušenje elektroerozijom

Dubljenje otvora elektroerozijom

Elektroeroziono graviranje

Elektroeroziono odsjecanje

Elektroeroziono rezanje žicom

Elektroeroziono brušenje

Prednosti korišćenja elektroerozivne obrade su:

  • režimi obrade ne zavise od svojstva materijala, pa se mogu obrađivati bilo koji materijali,
  • obrada se vrši bez dejstva mehaničkih sila na predmet obrade, bez deformisanja, na približno hladan način, ili sa tačkastim zagrijavanjem pa je moguće izraditi uske žljebove i otvore veličine mikrona, obradu sitnih dijelova i tankih materijala,
  • smanjenje rashoda materijala obrade što je veoma važno za obradu skupih i plemenitih materijala,
  • obrada složenih površina i teško pristupačnih dijelova i mjesta,
  • rezanje složenih profila i mogućnost automatizacije procesa i poboljšanje uslova rada,
  • visoka tačnost dimenzija i finoća obrade.

Orao

Proizvodnja

Proizvodnja

Mašinska obrada

Mašinska obrada je proces u kome se materijal (često metal) siječe do željenog...

Pročitaj više
Proizvodnja

Elektro-eroziona obrada

Elektroeroziona obrada (Electric discharge machining – EDM) predstavlja nekonvencionalnu metodu obrade. EDM proces,...

Pročitaj više
Proizvodnja

Obrada plastičnom deformacijom

Obrada plastičnim deformisanjem je skup proizvodnih tehnologija koji ima nekoliko prednosti, poput ubrzavanja...

Pročitaj više
Proizvodnja

Termička obrada u zaštitnoj atmosferi i u konvecionalnim pećima

TERMIČKA OBRADA  U radionici proizvodnje mogu se termički obrađivati dijelovi TMM od nerđajućih,...

Pročitaj više
Proizvodnja

Zavarivanje

Proces zavarivanja obavlja se prema sljedećim standardima: CPW 24, YC03H, AWS D17, P8K-AG1,...

Pročitaj više

ZAINTERESOVANI STE ZA NAŠE USLUGE?

NE USTRUČAVAJTE SE, KONTAKTIRAJTE NAS ODMAH.