Zavarivanje

Zavarivanje

Proces zavarivanja obavlja se prema sljedećim standardima:

 • CPW 24,
 • YC03H,
 • AWS D17,
 • P8K-AG1, P8K-AG2,

  ili prema zahtjevima naručilaca.

ZAVARIVANJE: ELEKTROOTPORNO I TIG POSTUPKOM

Od postupaka zavarivanja dijelova turbomlaznih motora (TMM) najzastupljeniji je TIG postupak zavarivanja sa ručnim i automatskim, obodnim i uzdužnim načinom zavarivanja. Ovim postupkom uglavnom se zavaruju sljedeći materijali: visokolegirani i vatrootporni čelici, legure nikla, legure titana i aluminijuma. Posebno je interesantno naglasiti da raspolažemo opremom za zavarivanje titana i njegovih legura u potpunoj zaštiti argona sa osvojenom tehnologijom zavarivanja ovih legura.

Vršimo zavarivanje sljedećim postupcima:

1. TIG postupkom sa dodatnim materijalom;
2. TIG postupkom bez dodatnog materijala;
3. Elektro-otporno šavno zavarivanje;
4. Elektro-otporno tačkasto zavarivanje.

Komora za TIG zavarivanje 100%  zaštitna atmosfera,

Dimenzije radnog prostora: 1800х1800х920 mm,

Zavarivanje dijelova do 1250 мм dužine,

Min. prečnik zavarivanja: 102 мм

Ručno TIG zavarivanje prednje sekcije komore sagorijevanja turbomlaznog motora pomoću Muller SynhroWave uređajem za zavarivanje

Sciaky M300STI                            Sciaky P200STI

Okruglo šavno zavarivanje:        Tačkasto zavarivanje:

 • 3 faze,
 • 620 KVA,
 • Za zavarivanje limova debljine od 0,5 dо 3 mm

Uređaj za elektrootporno zavarivanje tankih limova proizvođača PW Resistence Welding Products Inc.

 • Debljina limova koji se zavaruju ispod 0,5 мм
 • Mogućnost šavnog i tačkastog zavarivanja

    

 • Zavarivanje mikroplazmom

Za ručno ili automatsko precizno spajanje metalnih dijelova male debljine, od 0,05 do 1,0 mm (nerđajući čelici, Inconel, titan, legure na bazi srebra i zlata)

ZAVARIVANJE SNOPOM ELEKTRONA (EBW)

Primarna primjena EBW postupka zavarivanja je zavarivanje teškotopljivih i teškozavarljivih materijala (titanijum i njegove legure, superlegure nikla, alatni i visokolegirani čelici, volfram, vanadijum i sl.) koji se ne mogu zavariti nekim drugim postupcima zavarivanja.
Pored širokog aspekta materijala koji se mogu zavarivati ovim postupkom, najveće prednosti su:

 • zavarivanje bez dodatnog materijala u jednom prolazu, teko da je dobijeni šav od istog materijala koji se zavaruje;
 • zavarivanje se vrši u vakumu, što omogućava potpunu zaštitu rastopljenog metala;
 • elektronski snop kao izvor velike gustine energije omogućava ostvarivanje zavarenih spojeva sa minimalnom deformacijom;
 • mehaničke osobine zavarenog spoje se ne razlikuju (ili su razlike minimalne) od osobine osnovnog materijala.

EBW postupak omogućava zavarivanje dijelova na teško dostupnim mjestima, kao i zavarivanje više slojeva u jednom prolazu.

Uređaj za zavarivanje snopom elektronaMesser Griesheim K100/G 150 K - CNC

Zbog male površine elektronskog snopa ostvaruje se velika preciznost pri zavarivanju, a kvalitet dobijenih spojeva je izuzetno visok.

Podaci o uređaju:

Proizvođač:

Messer Griesheim

Model:

K100/G 150 K - CNC

Karakteristike mašine:

◦ snaga topa 15 KW odnosno napon topa 150 KV
◦ intenzitet struje snopa 100 mA
◦ vakum komore 5.10-4 mbar (visoki vakum)
◦ vakum topa 10-2 mbar

Dimenzije vakuumske komore:

◦ dužina (X): 2700 mm
◦ širina (Y): 2000 mm
◦ visina (Z): 2100 mm

Kretanje stola:

◦ X-smjer: 1325 mm
◦ Y-smjer: 975 mm

Zavareni spoj dobijen uređajem Messer Griesheim K100/G 150 K - CNC pri zavarivanju super legure INCONEL 718
Kao primjer korištenja ovog postupka zavarivanja je izrada dijelova turbomlaznih motora: prsten komore dopunskog sagorevanja (materijal NIMONIC 263), komore dodatnog sagorijevanja, unutrašnji prsten sa II stepena rotora turbine, kao i veliki broj usluga zavarivanja teško zavarljivih materijala za treća lica.

EBW CNC petoosni uređaj Messer Griesheim K100/G 150 K:

Snaga elektronskog topa: 15 kW @ 150 kV

Radna komora: 12 m3

Radni komad: Ф800 x 1200 mm

Vakuum u radnoj komori: 5x10-4 mbar

Brzina zavarivanja: 100 mm/s

Tačnost: ±0,05 mm

Kao primjer korištenja ovog postupka zavarivanja je izrada dijelova turbomlaznih motora: prsten komore dopunskog sagorijevanja (materijal NIMONIC 263), unutrašnji prsten sa II stepena rotora turbine, razna vratila, zupčanici, nosne kape uvodnika vazduha itd.

Zavareni spoj pomoću uređaja Messer Griesheim K100/G 150 K - CNC pri zavarivanju super legure INCONEL 718

Prednosti  zavarivanja elektronskim snopom: mogućnost da se zadrže uske tolerancije, ponovljivost parametara zavarivanja, nizak nivo unosa toplote, minimalna distorzija, integritet vara visoke čvrstoće (čist, jak i konzistentan), spajanje istih ili različitih metala bez filera, isplativost uz ispunjavanje oštrih projektnih zahtjeva itd.

Orao

Proizvodnja

Proizvodnja

Mašinska obrada

Mašinska obrada je proces u kome se materijal (često metal) siječe do željenog...

Pročitaj više
Proizvodnja

Elektro-eroziona obrada

Elektroeroziona obrada (Electric discharge machining – EDM) predstavlja nekonvencionalnu metodu obrade. EDM proces,...

Pročitaj više
Proizvodnja

Obrada plastičnom deformacijom

Obrada plastičnim deformisanjem je skup proizvodnih tehnologija koji ima nekoliko prednosti, poput ubrzavanja...

Pročitaj više
Proizvodnja

Termička obrada u zaštitnoj atmosferi i u konvecionalnim pećima

TERMIČKA OBRADA  U radionici proizvodnje mogu se termički obrađivati dijelovi TMM od nerđajućih,...

Pročitaj više
Proizvodnja

Zavarivanje

Proces zavarivanja obavlja se prema sljedećim standardima: CPW 24, YC03H, AWS D17, P8K-AG1,...

Pročitaj više

ZAINTERESOVANI STE ZA NAŠE USLUGE?

NE USTRUČAVAJTE SE, KONTAKTIRAJTE NAS ODMAH.