Kalibracija (etaloniranje)

Kalibracija (etaloniranje)

SEKTOR METROLOŠKA LABORATORIJA
Osnovna delatnost Sektora Metrološka laboratorija, koja je dio RJ Laboratorije Orao a.d., je etaloniranje etalona i mjerila u oblasti industrijske metrologije, metrološko potvrđivanje mjerne opreme iz oblasti odbrane i verifikacija mjerila u oblasti zakonske metrologije.


Metrološka laboratorija posjeduje Sertifikat o akreditaciji broj LK 18-01 (na web adresi http://bata.gov.ba) izdat od strane Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine (BATA), čime se potvrđuje da Metrološka laboratorija ispunjava zahtjeve standarda BAS EN
ISO/IEC 17025 u pogledu osposobljenosti etaloniranja u oblastima definisanim prilogom akta o akreditaciji. Kupcima iz područja industrijske metrologije Sektor Metrološka laboratorija nudi mogućnost etaloniranja mjerne opreme iz obima akreditacije navedenog u dodatku Sertifikata o akreditaciji. Za iste se izdaju uvjerenja o etaloniranju sa rezultatima etaloniranja.

Takođe, iz područja industrijske metrologije Sektor Metrološka laboratorija nudi mogućnost etaloniranja mjerne opreme van obima akreditacije tj. u neakreditovanom području.


Za potrebe KUPACA iz oblasti odbrane Metrološka laboratorija posjeduje REŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA METROLOŠKO POTVRĐIVANJE MERNE OPREME, izdato od strane Ministarstva odbrane Srbije, int. br. 202-3 od 25.07.2017 god.

Posebno ističemo sljedeće etalone: primarni etalon dužine – interferometar; laserski mjerni sistem; uređaj i etaloni za hrapavost; precizni etalon za generisanje i mjerenje ugla; oprema za etaloniranje uređaja za mehanička ispitivanja materijala; oprema za
generisanje i mjerenje pritiska; mjerna oprema i etaloni za generisanje i mjerenje momenta sile; oprema i etaloni za mjerenje protoka tečnih fluida; oprema za mjerenje temperature i ispitivanje homogenosti temperaturnog polja i oprema i etaloni za
generisanje i mjerenje električnih veličina.

Orao

Zapremina

Vertikalni cilindrični rezervoari

Vertikalni cilindrični rezervoari

Vertikalni cilindrični rezervoari Neakreditovano mjerno područje Inspekcija (baždaranje) vertikalnih cilindričnih rezervoara, u opsegu...

Pročitaj više
Položeni cilindrični rezervoari

Položeni cilindrični rezervoari

Položeni cilindrični rezervoari   Neakreditovano mjerno područje   Inspekcija (baždaranje) položenih cilindričnih rezervoara, u opsegu...

Pročitaj više

Orao

Vrijeme i frekvencija

Mjerila vremena i frekvencije

Mjerila vremena i frekvencije

Mjerila vremena i frekvencije Akreditovano mjerno područje Etaloniranje analognih/digitalnih sekundomjera u opsegu od...

Pročitaj više

Orao

Vibracije

Senzori i mjerači vibracija

Senzori i mjerači vibracija

Mjerila i senzori vibracija Neakreditovano mjerno područje Etaloniranje akcelerometara, mjerača vibracija, uređaja za...

Pročitaj više

Orao

Ugao

Uglomjeri

Uglomjeri

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje uglomjera, u opsegu (0 do 360)°, u laboratoriji

Pročitaj više
Ugaonici

Ugaonici

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje ugaonika, u opsegu: L=0,4 m – dužina većeg kraka,...

Pročitaj više
Podioni stolovi i aparati

Podioni stolovi i aparati

Podioni stolovi i aparati Akreditovano mjerno područje Etaloniranje podionih stolova i aparata, u...

Pročitaj više
Libele

Libele

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje libela (elektronske, mehaničke, itd), u opsegu ±180°, u laboratoriji.

Pročitaj više
Granične mjere ugla

Granične mjere ugla

Granične mjere ugla Akreditovano mjerno područje Etaloniranje graničnih mjera ugla, u opsegu (0...

Pročitaj više

Orao

Tvrdoća

Uređaji za ispitivanje tvrdoće

Uređaji za ispitivanje tvrdoće

Etaloniranje uređaja za ispitivanje tvrdoće Akreditovano mjerno područje   Etaloniranje uređaja za ispitivanje tvrdoće...

Pročitaj više
Referentne pločice

Referentne pločice

Etaloniranje referentnih pločica Akreditovano mjerno područje   - Etaloniranje referentnih pločica za metode:   Rokvel...

Pročitaj više

Orao

Temperatura

Mjerila i senzori temperature

Mjerila i senzori temperature

Mjerila i senzori temperature Akreditovano mjerno područje Etaloniranje staklenih termometara punjenih tečnošću, humanih...

Pročitaj više

Orao

Sila

Jednoosne ispitne mašine

Jednoosne ispitne mašine

Etaloniranje jednoosnih ispitnih mašina: (kidalice, prese, uređaji za ispitivanje opruga, dinamometri) Akreditovano mjerno...

Pročitaj više

Orao

Sadržaj vlage

Mjerači sadržaja vlage

Mjerači sadržaja vlage

Mjerači sadržaja vlage Neakreditovano mjerno područje Etaloniranje mjerača sadržaja vlage (u žitaricama, drvetu,...

Pročitaj više

Orao

Relativna vlažnost vazduha

Higrometri i higrografi

Higrometri i higrografi

Higrometri i higrografi Akreditovano mjerno područje Etaloniranje higrometara i higrografa (samostalno ili u...

Pročitaj više

Orao

Protok tečnosti

Protokomjeri tečnosti

Protokomjeri tečnosti

Protokomjeri Akreditovano mjerno područje Etaloniranje protokmjera (turbinskih, rotametara, ovalmetara, coriolis...) u opsegu od...

Pročitaj više

Orao

Protok gasova

Protokomjeri gasa

Protokomjeri gasa

Protokomjeri gasa Neakreditovano mjerno područje Etaloniranje protokmjera gasa (turbinskih, rotametara, ovalmetara, coriolis...) u...

Pročitaj više

Orao

Pritisak vakum

Manometri

Manometri

Manometri, manovakuummetri i vakuummetri   Akreditovano mjerno područje Etaloniranje manometa, manovakuummetara i vakuummetara u...

Pročitaj više
Klipni manometri sa tegovima

Klipni manometri sa tegovima

Klipni manometri sa tegovima Akreditovano mjerno područje Etaloniranje klipnih manometara sa tegovima u...

Pročitaj više

Orao

Obrtaji

Obrtomjeri i kalibratori obrtomjera

Obrtomjeri i kalibratori obrtomjera

Neakreditovano mjerno područje Etaloniranje mjerača broja obrtaja, kontaktnih i beskontaktnih,  u opsegu od...

Pročitaj više

Orao

Moment sile

Ručni alati za zadavanje momenta sile

Ručni alati za zadavanje momenta sile

Ručni alati za zadavanje momenta sile Akreditovano mjerno područje Etaloniranje ručnih alata za...

Pročitaj više
Kalibratori statickuh mjeraca momenta sile

Kalibratori statickuh mjeraca momenta sile

Kalibratori statičkih mjerača momenta sile Akreditovano mjerno područje Etaloniranje kalibratora statičkih mjerača momenta...

Pročitaj više

Orao

Masa

Tegovi

Tegovi

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje tegova nazivne mase 20 kg, klase tačnosti M1 u...

Pročitaj više
Neatomatske vage

Neatomatske vage

Neautomatske vage Akreditovano mjerno područje Etaloniranje neautomatskih vaga klase tačnosti I, II, III...

Pročitaj više

Orao

Koncentracija

Koncentracija

Koncentracija

Neakreditovano mjerno područje PH metar: u opsegu od 0,01 PH do 14 PH....

Pročitaj više

Orao

Hrapavost

Etaloni hrapavosti

Etaloni hrapavosti

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje etalona hrapavosti, tip “A” i tip “C”, do 100...

Pročitaj više

Orao

Gustina

Gustina

Gustina

Neakreditovano mjerno područje Areometri: u opsegu od 0,680 g/cm3 do 1,000 g/cm3 –...

Pročitaj više

Orao

Dužina

Uređaji za provjeru mjernih satova

Uređaji za provjeru mjernih satova

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje uređaja za provjeru mjernih satova, u opsegu (0 do...

Pročitaj više
Trokoordinatne mjerne mašine

Trokoordinatne mjerne mašine

Akreditovano mjerno područje  Etaloniranje trokoordinatnih mjernih mašina, u opsegu (0 do 5000) mm,...

Pročitaj više
Šipkaste granične mjere

Šipkaste granične mjere

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje šipkastih graničnih mjera interferometrijskom metodom, u opsegu (1 do...

Pročitaj više
Profil projektori

Profil projektori

Akreditovano mjerno područje  Etaloniranje profil projektora, u opsegu (0 do 1000) mm, u...

Pročitaj više
Pomična mjerila, dubinomjeri, visinomjeri

Pomična mjerila, dubinomjeri, visinomjeri

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje pomičnih mjerila, dubinomjera, visinomjera, u opsegu (0 do 2000)...

Pročitaj više
Poluge za moment sile

Poluge za moment sile

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje poluga za moment sile, u opsegu (1 do 1500)...

Pročitaj više
Planparalelne granične mjere

Planparalelne granične mjere

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje planparalelnih graničnih mjera (čelik, keramika, tvrdi metal) interferometrijskom metodom,...

Pročitaj više
Mjerni satovi

Mjerni satovi

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje svih vrsta (mehanički, digitalni) mjernih (komparater) satova, u opsegu...

Pročitaj više
Mjerni lenjiri (čelični i stakleni)

Mjerni lenjiri (čelični i stakleni)

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje mjernih lenjira (čelični i stakleni), u opsegu (0 do...

Pročitaj više
Mjerne trake

Mjerne trake

Neakreditovano mjerno područje Etaloniranje mjernih traka, u opsegu do 50000 mm, u laboratoriji.

Pročitaj više
Mjerne ploče

Mjerne ploče

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje mjernih ploča (granitnih, čeličnih), u opsegu do 5000 mm,...

Pročitaj više
Mjerne mašine za dužinu

Mjerne mašine za dužinu

Akreditovano mjerno područje  Etaloniranje mjernih mašina za dužinu, u opsegu (0 do 400)...

Pročitaj više
Mjerna sredstva za unutrašnje mjerenje sa mjernim satom - subitori

Mjerna sredstva za unutrašnje mjerenje sa mjernim satom - subitori

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje mjernih sredstva za unutrašnje mjerenje sa mjernim satom –...

Pročitaj više
Mjerila širine i nadvišenja kolosjeka

Mjerila širine i nadvišenja kolosjeka

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje mjerila širine i nadvišenja kolosjeka, u opsegu (1425 do...

Pročitaj više
Mikrometri za unutrašnja mjerenja

Mikrometri za unutrašnja mjerenja

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje svih vrsta mikrometra za unutrašnja mjerenja (sa dva i...

Pročitaj više
Mikrometri za spoljašnja mjerenja

Mikrometri za spoljašnja mjerenja

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje svih vrsta mikrometra za spoljašnja mjerenja, u opsegu do...

Pročitaj više
Laboratorijska sita

Laboratorijska sita

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje laboratorijskih sita (žičana i perforirana), u opsegu (0,02 do...

Pročitaj više
Kontrolni valjci za provjeru navoja

Kontrolni valjci za provjeru navoja

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje kontrolnih valjka za provjeru navoja, u opsegu (0,1 do...

Pročitaj više
Kontrolni navojni prstenovi

Kontrolni navojni prstenovi

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje kontrolnih navojnih prstenova, u opsegu: za srednji prečnik (2...

Pročitaj više
Kontrolni navojni čepovi

Kontrolni navojni čepovi

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje kontrolnih navojnih čepova, u opsegu: za srednji prečnik (2...

Pročitaj više
Granične mjere zazora

Granične mjere zazora

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje graničnih mjera zazora metodom poređenja, u opsegu (0,01 do...

Pročitaj više
Granične mjere koraka navoja

Granične mjere koraka navoja

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje graničnih mjera koraka navoja, u opsegu (0,25 do 10)...

Pročitaj više
Glatki kontrolni prstenovi

Glatki kontrolni prstenovi

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje glatkih kontrolnih prstenova, u opsegu (3 do 400) mm,...

Pročitaj više
Glatki kontrolni čepovi

Glatki kontrolni čepovi

Akreditovano mjerno područje Etaloniranje glatkih kontrolnih čepova, u opsegu (2 do 200) mm,...

Pročitaj više
Automatska mjerila nivoa tečnosti (AMN)

Automatska mjerila nivoa tečnosti (AMN)

Automatska mjerila nivoa tečnosti (AMN) Akreditovano mjerno područje Inspekcija automatskih mjerila nivoa tečnosti,...

Pročitaj više
Granične mjere radijusa

Granične mjere radijusa

Neakreditovano mjerno područje Etaloniranje graničnih mjera radijusa, u opsegu (1 do 24) mm,...

Pročitaj više

Orao

Anemometrija

Anemometri

Anemometri

Neakreditovano mjerno područje Etaloniranje anemometara i mjerača brzine vjetra u opsegu od (0...

Pročitaj više

Orao

Elektricitet

Odnos napona

Odnos napona

Akreditovano mjerno područje   Odnos napona   Etaloniranje pojačala i djelitelja napona  metodom direktnog poređenja...

Pročitaj više
Elektricni napon i struja DC AC  LF

Elektricni napon i struja DC AC LF

    Električni napon AC/LF   Akreditovano mjerno područje   Etaloniranje kalibratora napona , univerzalnih kalibratora, izvora...

Pročitaj više
Elektricni napon HV

Elektricni napon HV

Visokonaponski uređaji   Akreditovano mjerno područje   Etaloniranje izvora DC visokog napona u opsegu od...

Pročitaj više
Elektricna snaga i energija faktor snage

Elektricna snaga i energija faktor snage

Električna snaga, faktor snage  i energija DC   Akreditovano mjerno područje   Etaloniranje digitalnih/analognih vatmetara,...

Pročitaj više
Električna otpornost i kapacitivnost

Električna otpornost i kapacitivnost

Akreditovano mjerno područje   Etaloniranje dekada otpornosti, mjernih otpornika, univerzalnih kalibratora  u opsegu od...

Pročitaj više

ZAINTERESOVANI STE ZA NAŠE USLUGE?

NE USTRUČAVAJTE SE, KONTAKTIRAJTE NAS ODMAH.