Ispitivanja

Ispitivanja

Laboratorije za ispitivanje materijala/proizvoda su osposobljene su za mehanička, metalografska i hemijska ispitivanja metala, legura i proizvoda od metala, gume, ispitivanja karakteristika goriva i maziva, ispitivanja materijala bez razaranja i specifična ispitivanja. U njihovom okviru postoje vrhunske mogućnosti za sveobuhvatna ispitivanja i atestacije materijala putem:

 1. ispitivanja hemijskog sastava metala korištenjem savremenih metoda analize: atomske apsorpcione spektrofotometrije, infracrvene apsorpcije, elektronske mikroskopije, kvantometrije i gasne hromatografije;
 2. određivanja fizičkih karakteristika goriva i ulja; kinematske viskoznosti, tačke paljenja, gustine, korozivnosti, sadržaja nečistoća u tečnosti, određivanja TAN-a;
 3. ispitivanja kvaliteta zaštitnih (metalnih, nemetalnih i plazma) prevlaka: debljine, elastičnosti, tvrdoće, prionljivosti, otpornost na koroziju i udare;
 4. ispitivanja karakteristika gumeno-zaptivnog materijala;
 5. određivanja mehaničkih karakteristika materijala: čvrstoće, granice razvlačenja, tvrdoće (sve standardizovane metode i mikrotvrdoća), žilavosti, ispitivanja materijala na povišenim temperaturama, ispitivanja na puzanje, sabijanje, savijanje;
 6. ispitivanja metalografske strukture i mikrostrukture sa pripremom uzoraka, mikroskopijom i analizom mikrostrukture
 7. ispitivanja materijala i dijelova bez razaranja korištenjem rentgenske defektoskopije - standardne i mikrofokusne, ultrazvučne defektoskopije, defektoskopije vrtložnim strujama i penetranata;
 8. verifikacije procesa i izvršilaca: atestacija zavarivača i drugo;

Značajan segment laboratorija su i laboratorije za razvojna ispitivanja. Njihov rad obuhvata ispitivanje pouzdanosti komponenata, sklopova i sistema putem podvrgavanja unaprijed propisanim uslovima.
U tom smislu možemo da obavljamo:

 • klimo-mehanička ispitivanja sa mogućnošću upravljanja promjenom temperature, vlažnosti, pritiska, i vibriranjem u jednoj ili pritiska i vibriranjem u jednoj ili više osa,
 • mjerenje polja brzine strujanja primenom laserske doplerske anemometrije (LDA) i anemometrije sa vrućom žicom (Hot Wire Anemometry),
 • niskociklično ispitivanje na zamor,
 • mjerenje temperature i rasporeda temperaturnih polja metodom infracrvene radiacione termovizije,
 • mjerenje naprezanja u materijalima primjenom mjernih traka,
 • balansiranje rotora ventilatora, rotora turbo-kompresora i drugo

Orao

Metalografska ispitivanja

Metalografska ispitivanja

Metalografska ispitivanja

Neakreditovano ispitno područje Metalografska ispitivanja metala, legura i proizvoda od metala: - Mikroskopsko...

Pročitaj više

Orao

Mehanička ispitivanja

Mehanička ispitivanja

Mehanička ispitivanja

Neakreditovano ispitno područje   Mehanička ispitivanja metala, legura i proizvoda od metala: - Ispitivanje...

Pročitaj više

Orao

Ispitivanja bez razaranja

IBR

IBR

Neakreditovano ispitno područje Radiografsko ispitivanje X zracima metala, legura i proizvoda od metala...

Pročitaj više

Orao

Hemijska ispitivanja

Hemijska ispitivanja

Hemijska ispitivanja

Neakreditovano ispitno područje Hemijska ispitivanja gvožđa i čelika: - Određivanje ukupnog sadržaja ugljika...

Pročitaj više

ZAINTERESOVANI STE ZA NAŠE USLUGE?

NE USTRUČAVAJTE SE, KONTAKTIRAJTE NAS ODMAH.