Eloksiranje i hromatizacija

Eloksiranje i hromatizacija

Anodna oksidacija ili eloksaža je elektrohemijski proces stvaranja oksidnog filma na aluminijumu i legurama aluminijuma, koji predstavlja dobru podlogu za organske premaze i zaštitu od korozije. Dostupni su sledeći procesi: anodna oksidacija (eloksaža) u sumpornoj kiselini (H2SO4), anodna oksidacija (elokosaža) u hromnoj kiselini (CrO3) i tvrda anodna oksidacija (tvrda eloksaža) u sumpornoj kiselini (H2SO4).

 

Hromatizacija je hemijski proces nanošenja hromatne prevlake na dijelove od aluminijuma, magnezijuma, legura aluminijuma ili legura magnezijuma, u cilju zaštite od korozije i dobijanja podloga za bojenje.

 

Dimenzije radnog prostora kada linije anodne oksidacije i hromatizacije iznose cca (1000x500x800)mm, osim kade za tvrdu anodnu oksidaciju čije su dimenzije radnog prostora kade (450x450x500)mm.

Orao

Galvanizacija

Galvanizacija

Eloksiranje i hromatizacija

Anodna oksidacija ili eloksaža je elektrohemijski proces stvaranja oksidnog filma na aluminijumu i...

Pročitaj više
Galvanizacija

Cinkovanje, kadmijumiziranje i pasivizacija

Cinkovanje je elektrohemijski proces nanošenja prevlake cinka u cilju zaštite od korozije. Kadmijumiziranje...

Pročitaj više
Galvanizacija

Niklovanje (Watt-ov nikl) i pasivizacija nerđajućih čelika

Niklovanje(Watt-ov nikl) je elektrohemijski proces nanošenja prevlake nikla u cilju zaštite od korozije....

Pročitaj više
Galvanizacija

Tvrdo hromiranje

Tvrdo hromiranje je elektrohemijski proces nanošenja prevlake hroma na dijelove u svrhu regeneracije...

Pročitaj više
Galvanizacija

Srebrenje i bakarisanje (tehničke prevlake)

Srebrenje je elektrohemijski proces nanošenja prevlake srebra na nikalne i titanove legure, nerđajući,...

Pročitaj više
Galvanizacija

Fosfatiranje i bruniranje

Bruniranje je hemijski proces stvaranja crnog oksidnog filma po površini željeznog ili čeličnog...

Pročitaj više

ZAINTERESOVANI STE ZA NAŠE USLUGE?

NE USTRUČAVAJTE SE, KONTAKTIRAJTE NAS ODMAH.