Uspješno je obavljena obuka iz oblasti ljudskih faktora

Dana 19. 03. 2021. god. je u prostorijama naše kompanije održana obuka iz oblasti ljudskih faktora (Human Factors) u skladu sa zahtjevima standarda PART-145. Obuku je održao predavač sa Vazduhopovne Akademije Beograd, Prof. Strahinja Ognjanović. 

Obuka je obuhvatala 8 podmodula kroz koje su se zaposleni upoznali sa faktorima koji potencijalno mogu uticati na čovjeka, a koji mogu dovesti do nastanka greške u obavljanju radnih zadataka, što dalje može da rezultira nastankom akcidenta. Pored toga, predstavljeno je i na koje nacine se mogu smanjiti uticaji datih faktora i spriječiti nastanak grešaka koje su povezane sa ljudskim faktorom.  

Obuka je održana kao dio kontinuirane obuke zaposlenih čime se unapređuje znanje organizacije, kao i sitem upravljanja kvalitetom.

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero