Uspješna nadzorna provjera sistema menadžmenta kvaliteta

ORAO a.d.  je uspješno zadovoljio nadzornu provjeru sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i vazduhoplovnog standarda EN 9100:2018.

Provjeru je izvršio tim provjerivača međunarodnog sertifikasnog tijela Bureau Veritas u sastavu Karen Schulze, glavni provjerivač, i  Philippe Crepelliere, član tima, u periodu od  30.08. do 03.09.2021.godine. Preduzeće ORAO a.d. ima od ranije potvrđen sistem menadžementa kvalitetom i  pomenutih standarda, te je  zadržala postojeći  sertifikat iz oblasti konstruisanja i proizvodnje rezervnih dijelova za turbomlazne motore; održavanja, opravke i generalnog remont turbomlaznih motora; konstruisanja i proizvodnja specijalnih alata; verifikacije mjerne opreme; ispitivanja materijala i usluga galvansko-hemijske zaštite.

Resertifikacijom po standardima ISO 9001:2015 i EN 9100:2018 potvrđena je vizija dugoročnog razvoja organizacije i politika u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. “Orao” a.d. je poslovni sistem sa jasnom raspodjelom nadležnosti i ovlašćenja, zasnovan na dokumentovanim uputstvima za rad, čime se umanjuje mogućnost greške u poslovnim procesima i stvara baza za donošenje odluka na osnovu činjenica. Koristi od poštovanja zahtjeva standarda sistema menadžmenta kvaliteta imaju sve zainteresovane strane kao što su kupci i korisnici usluga, isporučioci i zaposleni u organizaciji.

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero