Stručna praksa

„Kompanija „Orao“ a.d. svojim društveno odgovornim radom pomaže mladim ljudima da steknu neophodno iskustvo i znanje. S tim u vezi, šest učenika Tehničke škole "Mihajlo Pupin" provelo je jednu školsku godinu na stručnoj praksi kako bi stekli praktična znanja iz oblasti obrade metala. Da bi znanje bilo efikasno i zaista korisno, sve naučeno treba primjeniti u realnom okruženju. Zato je od suštinske važnosti da učenici istovremeno usvajajaju fundamentalna znanja, ali i da dobiju priliku da ta znanja provjere i primjene u praksi. Učenici su naši budući kadrovi, treba ih zainteresovati i pomoći da se  što bolje pripreme za svoje buduće zanimanje, motivisati ih i zadržati. Znanja provjerena u praksi lakše se i bolje usvajaju i teže zaboravljaju“, izjavio je direktor „Orao“ a.d. Mladen Stojanović.

„Tehnička škola "Mihajlo Pupin" poslednjih godina želi da našim učenicima obezbijedi što bolju praktičnu nastavu. Društveno odgovorna preduzeća na teritoriji našeg grada izlaze nam u susret tako što našim učenicima omogućuju stručnu praksu. Dugogodišnju saradnju imamo sa preduzećem "Orao" a.d., kao društveno odgovornim partnerom naše škole koje je i ove školske godine obezbijedilo kvalitetnu obuku našim učenicima. Želim u svoje lično ime i u ime Tehničke škole "Mihajlo Pupin" da se zahvalim preduzeću "Orao" a.d., koje je uvijek na usluzi našim učenicima. U firmi "Orao" a.d. se obavlja kvalitetna praktična nastava, a mnogi učenici nakon završene srednje škole dobijaju mogućnost zaposlenja u vašoj firmi“, izjavio je direktor Tehničke škole „Mihajlo Pupin“ Milenko Maksimović.

„Praktična nastava učenika u privredi je od izuzetnog značaja, ne samo za učenika  već i za preduzeće i kompletan društveni sistem. U skladu sa tim veoma je bitna uloga i pristup mentora praktične nastave u firmi u saradnji sa koordinatorom praktične nastave iz njihovih škola. Mentor uz stručne saradnike pomaže učeniku da upozna stvarno radno okruženje, sredstva za rad, sredstva zaštite  na radu, radnu dokumentaciju, da svoja znanja iz škole primjene praktično i da nauče kroz primjere proces rada iz oblasti za koju se obrazuju“, izjavila je Milica Jovković mentor praktične nastave u „Orao“ a.d..

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero