Posjeta ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Dana 29.08.2022. godine posjetio nas je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine gospodin Vojin Mitrović. Ovo je prva posjeta ministra kompaniji „Orao“ a.d. gdje su mu predstavljeni kapaciteti i mogućnosti kompanije „Orao“ a.d. Nakon uvodnog sastanka posjećeni su proizvodni kapaciteteti gdje se ministar uvjerio u mogućnosti da “Orao” a.d. odgovori na sve zahtjeve vazduhoplovnog tržišta.

„Mi smo izvozno orjentisana kompanija i ostvarujemo više od 80% prihoda od ino kupaca. Strateško opredijeljenje kompanije „Orao“ a.d. je ostanak na vazduhoplovnom tržištu, a razvoj preduzeća vidimo i u civilnom vazduhoplovstvu. U tom smislu, više puta smo izvršili proširenje obima djelatnosti kod Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine.
Ovom prilikom želimo da izrazimo zadovoljstvo saradnjom sa BHDCA i krovnom organizacijom Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Kompanija „Orao“ a.d. je izrazila spremnost da pruži podršku u smislu organizacije i stručne podrške za izgradnju helidroma na lokaciji Bijeljina“, izjavio je v.d. direktor Mladen Stojanović, dipl. inž. 

„Izražavam zadovoljstvo prezentovanim tehnologijama i postignutim uspjesima u dosadašnjem radu. Na osnovu jasno definisane strategije uvjeren sam da „Orao“ a.d. ima sve preduslove da nastavi svoje uspješno djelovanje na polju vazduhoplovne industrije. U pitanju je kompanija koja posjeduje neophodne tehnologije i ljudske kapacitete na osnovu kojih može da odgovori na sve zahtjeve tržišta. Ministarstvo će i u narednom periodu podržati sve napore na obezbeđenju i realizaciji zacrtanih projekata, a sve u okviru svoje nadležnosti“, izjavio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, gospodin Vojin Mitrović.

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero