Efikasna resertifikaciona provjera sistema menadžementa kvaliteta

„Orao“ a.d.  je uspješno zadovoljio resertifikacionu provjeru sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i vazduhoplovnog standarda EN 9100:2018.

Provjeru je izvršio tim provjerivača međunarodnog sertifikasnog tijela Bureau Veritas u sastavu Michal Komosa, glavni provjerivač i  Karol Wilk, član tima. Provjera je bila sveobuhvatna i trajala je pet radnih dana. Proces provjere  odvijao se u periodu od 22.08. do 26.08.2022. godine. Kompanija “Orao” a.d. ima od ranije potvrđen sistem menadžementa kvalitetom i  vazduhoplovnih  standarda, te je  zadržala postojeći  sertifikat iz oblasti konstruisanja i proizvodnje rezervnih dijelova za turbomlazne motore; održavanja, opravke i generalnog remonta turbomlaznih motora; konstruisanja i proizvodnja specijalnih alata; verifikacije mjerne opreme; ispitivanja materijala i usluga galvansko-hemijske zaštite.

Resertifikacijom po standardima ISO 9001:2015 i EN 9100:2018 potvrđena je vizija dugoročnog razvoja organizacije i politika u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. “Orao” a.d. je poslovni sistem sa jasnom raspodjelom nadležnosti i ovlašćenja, zasnovan na dokumentovanim uputstvima za rad, čime se umanjuje mogućnost greške u poslovnim procesima i stvara baza za donošenje odluka na osnovu činjenica. Koristi od poštovanja zahtjeva standarda sistema menadžmenta kvaliteta imaju sve zainteresovane strane kao što su kupci i korisnici usluga, isporučioci i zaposleni u organizaciji.

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero