Imenovan VD direktora "Orao" AD Bijeljina

Nadzorni odbor „Orao“ AD Bijeljina, na sastanku održanom 16. februara u prostorijama Društva, za novog VD direktora "Orao" AD Bijeljina izabrao je Mladena Stojanovića, koji je do sada obavljao funkciju VD izvršnog direktora za tehničke poslove.

Biografija:

Mladen Stojanović rođen je 03.11.1970. god. u Foči. Po zanimanju je diplomirani mašinski inženjer. Vazduhoplovnu tehničku vojnu akademiju, mašinski smjer, završio je u Rajlovacu-Žarkovu. U preduzeću "Orao" AD Bijeljina zaposlen je od 1994. god. Obavljao je sledeće poslove:

- 30.09.1994 - 28.02.2002. Profesionalno vojno lice Vojske Jugoslavije - Tehnologija remonta

- 28.02.2002 - 01.03.2004. Profesionalno vojno lice VRS -Načelnik tehnologije agregata 

- 01.03.2004 - 27.10.2014. Referent za opravku VIPER motora

- 27.10.2014 - 01.02.2019. Referent prodaje roba i usluga nа ino tržištu 

- 01.02.2019 - 19.08.2020. Rukovodilac odjeljenja prodaje

- 19.08.2020 - 16.02.2021. V.D. lzvršni direktor za tehničke poslove

 

Oženjen je i otac dvoje djece. 

 

Takođe, postavljeni su  izvršni direktori i to za:

  • ekonomske poslove: Mladen Lemez 
  • tehničke poslove: Milovan Čabrilo
  • kvalitet i laboratorije: Slobodan Četić
  • opšte, pravne i kadrovske poslove Milenko Elez
KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

+387 55 202 905 ili marketing@orao.aero